ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (JLPT Test location)

 • PDF
( 135 Votes )
logo-ojsatประกาศห้องสอบวัดระดับครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สถานที่สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม 2557
Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 09:02

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีและงานลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 • PDF
( 0 Votes )
p_0073    คุณณัฐชัย โรจนะสมิต อุปนายกฝ่ายสันทนาการ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีและงานลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เรืออังสนา หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. บัตรราคาใบละ 2,000 บาท
Last Updated on Monday, 20 October 2014 05:39

ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2557

 • PDF
( 18 Votes )
logo_blueประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารับฟังการปฐมนิเทศด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.50 น. และเริ่มฟังการปฐมนิเทศเวลา 9.00- 13.00 น. (กรุณ…
Last Updated on Thursday, 16 October 2014 01:40

ดร.สำราญ นายกสมาคมฯ และคุณศุภชัย เลขาธิการ ร่วมให้โอวาทคณะนักเรียน N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) 2014

 • PDF
( 1 Vote )
15    เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 : ดร.สำราญ นายกสมาคมฯ และคุณศุภชัย เลขาธิการ ร่วมให้โอวาทคณะนักเรียน N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) 2014 จำนวน 6 คน  คือ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร, ด.ญ.อันนา อุษณาจิตต์, ด.ญ.ปิ่นประภา พืชผล, ด.ญ.มณัญญา พูนพัฒนปรีชา, ด.ช.ธณณัฎฐ์ เตชะวรบท,…

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 • PDF
( 0 Votes )
15593  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 : คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  ประกอบด้วย อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต  ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล  อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ และผู้แทนจากบริษัทโ…
Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 01:37

ขอแสดงความยินดี แด่ คุณสะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ตรีจักรทอง"

 • PDF
( 0 Votes )
Imageสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอแสดงความยินดีแด่ คุณสะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ตรีจักรทอง" ในงาน "รวมพลัง ญ.ว. (หาดใหญ่วิทยาลัย)...เพื่อน้องชายแดนใต้"

ขอเชิญ ชาว น.ท.ญ. และ ผู้สนใจ ร่วมทำบุญ อุทิศ ส่วนกุศลให้ ชาว น.ท.ญ. ที่ ล่วงลับไปแล้ว

 • PDF
( 0 Votes )
1    ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ( น.ท.ญ.) ขอเชิญ ชาว น.ท.ญ. และ ผู้สนใจ ร่วมทำบุญ อุทิศ ส่วนกุศลให้ ชาว น.ท.ญ. ที่ ล่วงลับไปแล้ว ณ. ศาลาใหญ่ วัดอุทัยธาราม ถ. พระราม 9  ตั้งแต่เวลา   9.00 น    วันที่ 26 ตุลาคม 2557
Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 01:33

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) 2015

 • PDF
( 5 Votes )
toshibayouthclub2  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) 2015 23 - 30 มีนาคม 2558
Last Updated on Wednesday, 15 October 2014 03:43

ดร.สำราญ คุณศุภชัย คุณนิติ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ดร.วรีสา และคุณเจษฎาพงษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 • PDF
( 1 Vote )
p_0013  ดร.สำราญ คุณศุภชัย คุณนิติ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ดร.วรีสา และคุณเจษฎาพงษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น Mr.Shigekazu Sato  กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี  พร้อมทั้งการกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนทุนฯ โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ และ ดร.สำราญ นายกสมาคม…
Last Updated on Friday, 26 September 2014 02:51

ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • PDF
( 0 Votes )
Jom  ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 06:45

ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ให้นักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship – ODOS)

 • PDF
( 0 Votes )
p_0001    Welcome ...... ODOS   ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ให้นักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship - ODOS) รุ่น 4 รอบที่ 3 ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจำนวน 16 คน  ซึ่งนักเรียนทั้งหมดได้มาอบรมเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานกับทางสมาค…
Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 03:12

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2557 และการสัมมนาการสร้างความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557

 • PDF
( 1 Vote )
p_0054เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ฝ่ายวิชาการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน " มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2557 และการสัมมนาการสร้างความเป็นพลเมือง " เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ…
Last Updated on Monday, 22 September 2014 05:52

โครงการคัดเลือกสมาชิก / ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

 • PDF
( 1 Vote )
winner1  โครงการคัดเลือกสมาชิก / ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น จากฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน อุปนายกฯ ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  กรรมการด้านวิชาการ และคณะกรรมการบริหารฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูศิษย์เ…
Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 01:48

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม ร่วมงาน “Nihongo Partners” ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 • PDF
( 0 Votes )
1  รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ร่วมงาน "Nihongo Partners" เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น   ซึ่งเป็นโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และแจแปนฟาวน์เดชั่น…
Last Updated on Monday, 22 September 2014 02:51

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิรมล ชยุตสาหกิจ สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็น ประธาน Ikebana International Bangkok

 • PDF
( 0 Votes )
2_1    ขอแสดงความยินดีกับ คุณ นิรมล ชยุตสาหกิจ (ไกรฤกษ์) สมาชิก ส.น.ญ. นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็น ประธาน Ikebana International Bangkok ตั้งแต่ พ.ศ. 2557
Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 02:04

More Articles...

Page 1 of 8