ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (JLPT Test location)

 • PDF
( 140 Votes )
logo-ojsatประกาศห้องสอบวัดระดับครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สถานที่สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม 2557
Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 09:02

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีและงานลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 • PDF
( 0 Votes )
p_0073    คุณณัฐชัย โรจนะสมิต อุปนายกฝ่ายสันทนาการ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีและงานลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เรืออังสนา หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. บัตรราคาใบละ 2,000 บาท
Last Updated on Monday, 20 October 2014 05:39

ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2557

 • PDF
( 18 Votes )
logo_blueประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารับฟังการปฐมนิเทศด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.50 น. และเริ่มฟังการปฐมนิเทศเวลา 9.00- 13.00 น. (กรุณ…
Last Updated on Thursday, 16 October 2014 01:40

ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง 60 ปี

 • PDF
( 0 Votes )
60_years  ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ น.ท.ญ. จะจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง 60 ปี ปี 2558 ติดตามข่าวได้ที่เว็บสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  หรือเฟซบุ๊คของ น.ท.ญ. ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/JGSAT?ref=ts&fref=ts
Last Updated on Friday, 31 October 2014 01:55

การแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 60 ปี ของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทย

 • PDF
( 0 Votes )
11    การแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 60 ปี ของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทย  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ สนาม Lakewood Country Club ผู้แทนสมาคมฯ ที่ลงแข่งขัน 4 ท่าน คือ คุณศุภชัย โตพิบูล  เลขาธิการสมาคมฯ และ สมาชิก ส.น.ญ. 3 ท่าน คุณสุพัฒ ธานีรัตน์  คุณจารุวัฒน์ รัตนวรี คุณสุธี ทิพยชัยกุล และ…
Last Updated on Tuesday, 28 October 2014 05:24

ขอแสดงความยินดี กับ คุณ ทวีชัย เติมคุนานนท์ ที่ปรึกษาของ ส.น.ญ. ได้รับการยกย่องจาก สถาบัน เอ ไอ. ที เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น

 • PDF
( 0 Votes )
2    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอแสดงความยินดี กับ คุณ ทวีชัย เติมคุนานนท์ คน น.ท.ญ. สมาชิก ส.น.ญ.  ที่ปรึกษาของ ส.น.ญ.  ได้รับการยกย่องจาก สถาบัน เอ ไอ. ที  เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น  จะไปรับรางวัลเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ของ สถาบันเทคโนโลยี่ ไทย –ญี่ปุ่น

 • PDF
( 0 Votes )
img71    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ คนของ น.ท.ญ. สมาชิก ส.น.ญ.  ปัจจุบัน เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ของ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  จะขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ของ สถาบันเทคโนโลยี่ ไทย –ญี่ปุ่น

ภาพงานสัมมนา "เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น"

 • PDF
( 0 Votes )
    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ได้จัดสัมมนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโตชิบานานาชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ  หัวข้อในการสัมมนา คือ " เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น "  โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรร…
Last Updated on Monday, 27 October 2014 04:23

ดร.สำราญ นายกสมาคมฯ และคุณศุภชัย เลขาธิการ ร่วมให้โอวาทคณะนักเรียน N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) 2014

 • PDF
( 1 Vote )
15    เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 : ดร.สำราญ นายกสมาคมฯ และคุณศุภชัย เลขาธิการ ร่วมให้โอวาทคณะนักเรียน N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) 2014 จำนวน 6 คน  คือ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร, ด.ญ.อันนา อุษณาจิตต์, ด.ญ.ปิ่นประภา พืชผล, ด.ญ.มณัญญา พูนพัฒนปรีชา, ด.ช.ธณณัฎฐ์ เตชะวรบท,…

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 • PDF
( 0 Votes )
15593  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 : คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  ประกอบด้วย อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต  ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล  อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ และผู้แทนจากบริษัทโ…
Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 01:37

ขอแสดงความยินดี แด่ คุณสะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ตรีจักรทอง"

 • PDF
( 0 Votes )
Imageสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอแสดงความยินดีแด่ คุณสะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ตรีจักรทอง" ในงาน "รวมพลัง ญ.ว. (หาดใหญ่วิทยาลัย)...เพื่อน้องชายแดนใต้"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) 2015

 • PDF
( 5 Votes )
toshibayouthclub2  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) 2015 23 - 30 มีนาคม 2558
Last Updated on Wednesday, 15 October 2014 03:43

ดร.สำราญ คุณศุภชัย คุณนิติ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ดร.วรีสา และคุณเจษฎาพงษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 • PDF
( 1 Vote )
p_0013  ดร.สำราญ คุณศุภชัย คุณนิติ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ดร.วรีสา และคุณเจษฎาพงษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น Mr.Shigekazu Sato  กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี  พร้อมทั้งการกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนทุนฯ โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ และ ดร.สำราญ นายกสมาคม…
Last Updated on Friday, 26 September 2014 02:51

ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • PDF
( 0 Votes )
Jom  ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 06:45

ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ให้นักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship – ODOS)

 • PDF
( 0 Votes )
p_0001    Welcome ...... ODOS   ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ให้นักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship - ODOS) รุ่น 4 รอบที่ 3 ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจำนวน 16 คน  ซึ่งนักเรียนทั้งหมดได้มาอบรมเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานกับทางสมาค…
Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 03:12

More Articles...

Page 1 of 8