ตัวแทนนักศึกษาของโครงการ JENESYS 2.0ได้ทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน

 • PDF
( 3 Votes )
1  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ตัวแทนนักศึกษา 4 คนของโครงการ  JENESYS 2.0 : Social Community Course : Disaster Prevention for Thailand ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มาทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน
Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 04:07

นายกสมาคมฯ แสดงความยินดีกับ ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ ที่คุณแม่ลำทวน ได้รับเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2557

 • PDF
( 0 Votes )
1  ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ แสดงความยินดีกับ ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ กรรมการบริหารด้านการต่างประเทศ ที่คุณแม่ลำทวน ได้รับเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2557 ของเทศบาล ตำบลทุ่งคอก สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานการแสดงคอนเสิรต์การกุศล ของมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

 • PDF
( 1 Vote )
1  ท่านที่ปรึกษา คุณเลิศ มหาสุวีระชัย  คุณศุภชัย โตพิบูล เลขาธิการ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ รองเลขาธิการและนายทะเบียน ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล กรรมการด้านสมาชิกสัมพันธ์ และผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานการแสดงคอนเสิรต์การกุศล ของมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชู…

ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ในเรื่องงานแนะแนวต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 41

 • PDF
( 2 Votes )
7  ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ในเรื่องงานแนะแนวต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23  งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 41โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ฯลฯ  ณ ที่ทำการสมาคมฯ พหลโยธิน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารและท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.กฤษดา วิศวธีรานนท์ ที่ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระดับ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon

 • PDF
( 2 Votes )
1  ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ  คณะกรรมการบริหาร  ท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ในระดับ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon ในฐานะที่…
Last Updated on Friday, 22 August 2014 08:46

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุุ่น

 • PDF
( 5 Votes )
speech-contest2  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่เข้ารอบกรุณาติดต่อกลับได้ที่ 02-357-1241-5 คุณสุพัตรา   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
Last Updated on Sunday, 10 August 2014 04:28

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และท่านที่ปรึกษา ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 80 ปี สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • PDF
( 2 Votes )
2  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และท่านที่ปรึกษา ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 80 ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

งานเลี้ยงการก่อตั้งชมรมไทย-ฟุกุโอกะ

 • PDF
( 1 Vote )
1งานเลี้ยงการก่อตั้งชมรมไทย-ฟุกุโอกะ     งานเลี้ยงของชมรมไทย-ฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยมี ดร. สิรินทร์  แก้วละเอียด รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร  ดร. บงกช   อนุโรจน์  เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน  
Last Updated on Monday, 04 August 2014 02:00

ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา กรุงเทพฯ-น้ำหนาว-หล่มสัก-เพชรบูรณ์

 • PDF
( 3 Votes )
image007ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา กรุงเทพฯ-น้ำหนาว-หล่มสัก-เพชรบูรณ์ 2 คืน 3 วัน (รถบัสแอร์ 2 ชั้น)     ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่   (ศุกร์) 12 ธ.ค. 57   - 05.00 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ สู่น้ำหนาวระยะทางประมาณ 480 กม. รถออกจากปั๊มน…
Last Updated on Thursday, 31 July 2014 02:19

งานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯและสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

 • PDF
( 0 Votes )
4    งานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย (Japanese Association in Thailand) โดยมีนายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย Mr.Torajiro Ohashi และอุปนายกฯ   และ ส.น.ญ. โดย ดร.สำราญ คุณนวรัตน์ คุณณัฐชัย คุณศุภชัย อ.ผุสดี  เพื่อปรึกษาหารือ กิจกรรมร่วมระหว่าง สมาคมญี่ปุ่นฯ และ ส.น.ญ เรื่องการป…

งาน Farewell Party อำลา Mr. Setsuo Iuchi ประธานเจโทร ซึ่งท่านครบวาระการทำงานในประเทศไทย

 • PDF
( 1 Vote )
8  JETRO, Bangkok  ได้จัดงาน Farewell Party อำลา Mr. Setsuo Iuchi ประธานเจโทร ซึ่งท่านครบวาระการทำงานในประเทศไทย และได้แนะนำประธานเจโทร ท่านใหม่ Mr. Hassyasu Hosumi  โดยมี ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ คุณศุภชัย โตพิบูล เลขาธิการ คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และแขก VIP อีกหลายๆ ท่าน เช่น คุณ…
Last Updated on Friday, 01 August 2014 01:20

ข่าวจากนายทะเบียน : สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่่ยนบัตรสมาชิกรุ่นเก่าเป็นบัตรสมาชิกรุ่นใหม่

 • PDF
( 1 Vote )
ex_member_cardt  ข่าวจากนายทะเบียน : สมาชิก ส.น.ญ ท่านใดต้องการเปลี่ยนบัตรสมาชิก เป็นบัตรสมาชิกแบบใหม่ (ตามตัวอย่าง) ขอความกรุณาแจ้งมาได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it คุณจิระศักดิ์ ลายเสมา  ขอบคุณมากครับ   * สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่ กรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล ( ภาษาไทยและอังกฤษ) พร้อมไฟล์รูปมาทาง webm…
Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 01:31

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ N.I.Y.E. 2014

 • PDF
( 4 Votes )
image027ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ N.I.Y.E. 2014 เดินทางระหว่าง 21 – 31 ตุลาคม 2557   ชาย 1. ด.ช.ธณณัฎฐ์  เตชะวรบท 2. ด.ช.กริชวิชญ์ ตาตินิจ     หญิง 1. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร 2. ด.ญ.อันนา อุษณาจิตต์ 3. ด.ญ.ปิ่นประภา พืชผล 4. ด.ญ.มณัญญา พูนพัฒนปรีชา    
Last Updated on Thursday, 24 July 2014 06:28

การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

 • PDF
( 13 Votes )
p_0016การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 8,736 คน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ N1 จำนวน 892 คน / N2 จำนวน 1,694 คน / N3 จำนวน 2,139 คน / N4 จำนวน 2,115 คน / N5 จำน…
Last Updated on Friday, 01 August 2014 01:21

ชมรมล่ามและนักแปลได้จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านล่ามและการแปล ภาษาญี่ปุ่น

 • PDF
( 2 Votes )
1  ชมรมล่ามและนักแปล โดย อาจารย์ บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ ประธาน ชมรม ฯ ได้จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านล่ามและการแปล ภาษาญี่ปุ่น ให้แก่สมาชิกของชมรมฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557  ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ พหลโยธิน

More Articles...

Page 1 of 7