กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม“SPECIAL PROMOTION”

0
610

กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
“SPECIAL PROMOTION”
ต้อนรับการเปิดสาขาจามจุรี ของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
(๑) เปิดสอนสีน้ำ PAINT สีน้ำดอกไม้คือ “ดอกกุหลาบ”
โดยอาจารย์จบมาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการ PAINT สีน้ำที่เป็นดอกไม้ทุกชนิด คือ อาจารย์สาโรช อนันตอวยพร
♥ รับสมัครผู้เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง (ถ้าต่ำกว่าเลื่อนการสอน)
ค่าลงทะเบียนเรียน 400 บาท (มีวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม) พร้อมรับผลงานที่สำเร็จของท่านกลับบ้านได้ท่านละ 1 ชิ้นบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A2 (40X60 cm)
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ในโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรี จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 โซนพลาซ่า

 

(๒) เปิดสอน “ศิลปะการพับผ้าเช็ดหน้า ย้อนรอยต้นฉบับชาววังในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นกระเช้าดอกกุหลาบ”
โดยอาจารย์จบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพับผ้าผืนเดียวให้เป็นกระเช้าดอกไม้และสัตว์ต่างๆ ทุกชนิด คือ อาจารย์เขมสิรี แสนจิตต์
♥ รับสมัครผู้เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง (ถ้าต่ำกว่าเลื่อนการสอน)
ค่าลงทะเบียนเรียน 400 บาท (มีผ้าเช็ดหน้าสั่งย้อมพิเศษ ขนาด 18” X 18” และอุปกรณ์ในการเรียนครบ) พร้อมรับผลงานที่สำเร็จของท่านกลับบ้าน
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ในโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรี จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 โซนพลาซ่า

 

 

พิเศษ♥ ท่านใดลงเรียน 2 class ลดอีก 10%

ลงทะเบียนได้ที่ชั้น 3 (โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรี
ติดต่อสอบถามสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

โทร : 0818557303

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here