ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

0
177

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น ของ สวก. ในโครงการ KoKumi ในปลาร้าไทย ซึ่งเป็นโครงการด้านกลิ่นรสในอาหารที่ร่วมกับ Prof.Dr.Thomas Hofmann, Technical University of Munich, Germany  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here