ข่าวแจ้งสมาชิก ส.น.ญ.สรรหาที่ดินสมาคมฯ

0
164

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง สรรหาที่ดินเพื่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์


สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2494 นับเป็นเวลาที่ได้ก่อตั้งเป็นสมาคมฯ มากว่า 68 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีที่ดินที่ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นของตัวเองเลย สมาชิกท่านใดมีที่ดินและประสงค์จะขายให้กับสมาคมฯ กรุณาแจ้งข้อมูลที่ดินที่จะขายให้กับสมาคมฯ ด้วยโดยทางสมาคมมีข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ดินดังนี้
1. ขนาดที่ดินประมาณ 1-2 ไร่หรือมากกว่าเล็กน้อยแถบชานเมือง
2. ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าที่สร้างแล้วหรือกำลังจะสร้างก็ได้
3. เดินทางได้สะดวกในอนาคต
4. ราคาเหมาะสมตามตลาดหรือตามที่ตกลงกับสมาคมฯ
5. ไม่ติดข้อผูกมัดใดๆ สามารถโอนให้สมาคมฯ ได้ทันที่ที่ตกลงกันได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาหากท่านพบเห็นที่ดินตามที่สมาคมฯต้องการกรุณาช่วยแจ้งมาที่สมาคมฯ ด้วย

ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
กรรมการบริหารด้านกิจกรรมพิเศษ
พิชกร อัครเมธาธิติ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here