เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

0
2827

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า

เปิดรับสมัคร
ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย
 • เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา
  ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน
  สอนที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก
  สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง)

หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
ของสมาคมฯ WWW.OJSAT.OR.TH
ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบสมัครครู โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

1) รูปถ่าย 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) สำเนาวุฒิบัตรออกโดยสถาบันการศึกษาของไทยและญี่ปุ่น
5) สำเนาใบประกาศนียบัตรสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ส่งมาที่
ผู้จัดการ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หรือสแกนเอกสารหลักฐานส่งทางอีเมลมาที่ admin@ojsat.or.th
กรุณาระบุชื่อเรื่อง “สมัครครู Part-Time สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย”
หลังจากได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครแล้ว ทางฝ่ายโรงเรียน สมาคมฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร เพื่อนัดสัมภาษณ์และแจ้งผู้สมัครให้เตรียมบทเรียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบการสอนต่อไป
กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงเรียน สาขาพหลโยธิน โทร. 02-357-1241-5 เปิดทำการทุกวันเวลา 8:00-17:00 (หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here