งานกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ

0
158

เมื่อวันที่ 3  และ 4 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ได้ไปร่วมงานกิจกรรมเทศกาลทานะบาตะ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีกิจกรรมมากมายให้เด็ก ๆ ร่วมสนุก

อาทิ กิจกรรมการเขียนพู่กัน โดยวิทยากรอาจารย์บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและสาราณียกร ของสมาคมฯ
และอีกกิจกรรมเป็นกิจกรรมพับกระดาษญี่ปุ่นโอริงามิ โดยวิทยากร อาจารย์ฐิติรัตน์ ประดิษฐานุวงษ์  และมีกิจกรรมเกมต่างๆมากมาย
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here