งาน The 14th ASJA-ASCOJA SYMPOSIUM

0
103

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรมของสมาคมฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง SHINISE IN GLOBALIZATION ERA ในงาน The 14th  ASJA-ASCOJA SYMPOSIUM โดยมี รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการสมาคมฯ  เป็นตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้วย ณ  เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here