เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคม Ikebana International ได้เชิญคุณนวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ของสมาคมฯ ไปจัดดอกไม้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหมู่บ้านญี่ปุ่น อยุธยา หลังจากที่มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ เนื่องจากโดนน้ำท่วมหนัก

 

รวมภาพกิจกรรมการจัดดอกไม้

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here