บริจาคเงินมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

0
366

มีประกาศกระทรวงการคลังให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 870 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 241ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคได้

วิธีการบริจาค

สามารถบริจาคเข้ามูลนิธิหรือสมาคม

สอบถามรายละเอียด

โทร:023572341-5

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here