ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่2 ประจำปี2561

0
5238

ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่2 ประจำปี2561

โดยรายละเอียดมีดังนี้

– ผู้มีรายชื่อผู้คุมสอบฯ กรุณาตอบรับจดหมายการคุมสอบและการปฐมนิเทศ  ภายในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
– ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คุมสอบ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561


ดาวน์โหลดรายละเอียดจดหมายตอบรับผู้คุมสอบและประกาศรายชื่อผู้คุมสอบได้ตามข้างล่างนี้

**จดหมายตอบรับผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่2 ปี2561**

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ อาคารพินิตประชานาถ

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ อาคารมหิตลาธิเบศร

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษา(จามจุรี10)

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ อาคารมหามกุฏ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here