ประชุมความร่วมมือกับผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ

0
358

คุณศุภชัย โตพิบูล เลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมร่วมกับ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการผู้อำนวยการ และ รศ. นเรศร์ จันทน์ขาว รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here