ประชุมเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านสมาคมฯ

0
377

ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ ประชุมร่วมกับ Mr.Masaharu KUBA เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคุณณัฐวรรณ ตันไพบูลย์ เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น เรื่องการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here