เปิดรับสมัครผู้คุมสอบฯ รายละเอียดดังนี้

0
4706

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบ ฯ รายละเอียดดังนี้
คุมสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ใน www.ojsat.or.th ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ปฐมนิเทศฯ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบสมัครผู้คุมสอบและรายละเอียด

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here