ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ ขอเรียนเชิญสมาชิก ส.น.ญ. ร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

0
591

กำหนดการ
วันแสดงมุทิตาจิตรดน้ำสงกรานต์ แด่ “ไดเซมไป”
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
เสวนาการรักษาผิวพรรณ ความงาม และการชะลอวัย(Anti Aging)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์

ห้องราชมณเฑียร 1-3
09.30 น.          ลงทะเบียน
10.00 น.          พิธีรดน้ำสงกรานต์ “ไดเซมไป”
11.00 น.          พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องราชมณเฑียร 4
12.45 น.          ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
13.00 น.          เสวนาการรักษาผิวพรรณ ความงาม และการชะลอวัย(Anti Aging)โดย

  • ดร.พญ.ชนิศา เกียรติสุระยานนท์
  • ดร.นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ

14.00 น.          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
16.00 น.          ปิดการประชุมฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Bottom as