กำหนดการวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564 – 2566

0
293

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2564-2566

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา : 12.00 น. – 17.30 น.

สถานที่ : ห้องจามจุรีบอลรูม A, B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

(ติดมาบุญครองเซ็นเตอร์) กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

กำหนดการ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A, B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

13.00 น. ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A, B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

13.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

15.00 น. เข้าสู่วาระเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกสมาคมฯ แถลงนโยบาย และผู้สมัครกรรมการบริหารฯ แนะนำตัวต่อที่ประชุม

15.15 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนสมาชิก

15.30 น. หย่อนบัตรเลือกตั้ง

15.45 น. ปิดการลงคะแนน และเริ่มนับคะแนนเสียง

17.30 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง สิ้นสุดการเลือกตั้ง

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here