เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับ JLPT รายละเอียดดังนี้

0
8000

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบ ฯ รายละเอียดดังนี้
สถานที่วันคุมสอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่  8 พฤษภาคม 2562  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : ใน www.ojsat.or.th ในวันพฤหัสบดีที่  30 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศฯ : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download ใบสมัครผู้คุมสอบและรายละเอียด

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here