เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับ JLPT รายละเอียดดังนี้

0
9694

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบฯ รายละเอียดดังนี้
สถานที่สอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันคุมสอบ : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : ใน www.ojsat.or.th วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ปฐมนิเทศฯ : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download ใบสมัครผู้คุมสอบและรายละเอียด

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here