วันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 2561 ดร.สำราญ ชูดวงเงิน ที่ปรึกษา และคุณผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ร่วมประชุม ASCOJA Governor Meeting ณ Keio Plaza Hotel เพื่อร่วมหารือการจัด 24th ASCOJA Conference ในเดือนตุลาคม ณ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยระหว่างการประชุม Ms.Toshiko ABE สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค LDP เดินทางมาพบกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here