ส.น.ญ.(น.) จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

0
45

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ Bully Bowl ชั้น 4 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 38 ทีม รวมผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมประมาณ 90 ท่าน

ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ถ้วยรางวัลประเภททีมชนะเลิศ ได้แก่คู่ของ Ms.Suzuki และ Mr. Hamamoto
     รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่คู่ของคุณธีระเกียรติ และ คุณสุรภัทร
     รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่คู่ของ Mrs.Morita และ Mr.Morita
2. ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลหญิง
     ชนะเลิศ ได้แก่ คุณรุ่งรัตน์
     รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณธนียา
     รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คุณอาทิตยา
3. ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลชาย
     ชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Kimura
     รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณเดชา
     รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คุณบุญสม
4. ถ้วยรางวัลบู้บี้
      ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ คุณวันวิสาข์
      ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ Mr.Yamaki

ทั้งนี้ ทางส.น.ญ.(น.) ขอขอบคุณ ส.น.ญ.  สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมคนญี่ปุ่น จ.เชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here