งานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเจ้าชายนารุฮิโตะ องค์มกุฎราชกุมาร ในสมเด็จพระจักพรรดิอะกิฮิโตะ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ

0
83

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ นายกสมาคมฯ ตลอดจนกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมงานฉลองเนื่องในโอกาสเจ้าชาย นารุฮิโตะ องค์มกุฎราชกุมาร ในสมเด็จพระจักพรรดิอะกิฮิโตะ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here