ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ JLPT ONLINE

0
10680

JLPT Online December 2019

The Japanese-Language Proficiency Test in 2019 ( December )
2019年第2回日本語能力試験

OPEN : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (เริ่มเวลา 09.00 น.) 

CLOSE : วันที่ 23 สิงหาคม 2562  (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

เนื่องจากจะมีการประกาศผลสอบ JLPT ครั้งที่ 1/2019 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สมาคมฯ จึงขอขยายเวลาเปิดรับสมัครออนไลน์เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  อาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม 2562

Websiteสมัครสอบ: jlptonlinethailand.com

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. Scan สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาเอกสารให้ชัดเจน

(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 2 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น file นามสกุล jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วัน (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode) หรือ App ธนาคารอื่นๆ ที่สามารถ Scan Barcode ได้ ***ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์****

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารและการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่มีใน inbox ,กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ,จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้วขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน *** หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน 1 สัปดาห์ ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ ***(ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าผู้สมัครได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ :

*ขอให้ผู้สมัครสอบกรอกเอกสารการสมัครสอบด้วยตนเอง

*เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ขอให้หมั่นตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ำเสมอ

*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

*เมื่อกดยืนยันและได้เลขประจำตัวสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

ติดต่อศูนย์สอบ

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241-5

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053)272-331, 080-491-1298

ศูนย์สอบสงขลา : สำนักงาน UMDC เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. (074)317-600 ต่อ 1107

ศูนย์สอบขอนแก่น : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 203-469 โทร/แฟกซ์ (034)204-141 และ (043)009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here