เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ที่ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธินเพลส The Japan Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR), Singapore ได้นำเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นมาร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาของสมาคมฯ โดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 คน กับนักเรียน 15 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม พูดคุยกันเรื่อง อาหาร กีฬา เทศกาลประจำปี ป็อปคัลเจอร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก หลังจากนั้นจึงมานำเสนอผลของการพูดคุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น และยังเป็นโอกาสในการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาของสมาคมฯด้วย

ในค่ำวันเดียวกัน CLAIR, Singapore ได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำให้แก่นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ห้องอาหารซัมเมอร์พาเลซ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here