รับสมัครสอบ JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

0
57354

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันที่สอบและสถานที่สอบ
อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รอบสอบ
ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

วิธีการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์  (ทางออก 4 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5

ขายและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 9 มีนาคม – 1 เมษายน 2563
วันเวลาทำการ      จันทร์ – ศุกร์      เวลา     09.00-18.00 น.
                           เสาร์ – อาทิตย์  เวลา    09.00-16.00 น. 

2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร MRT สามย่าน (ทางออก 2) ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซ่า) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 160 5073-4, มือถือ 081 855 7303

ขายและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 9 มีนาคม – 27 มีนาคม 2563
วันเวลาทำการ      จันทร์ – ศุกร์      เวลา     10.00-18.00 น.
                           เสาร์ – อาทิตย์  เวลา    10.00-17.00 น.   

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
  2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย                    

หมายเหตุ 
สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


2. สมัครทางOnline 

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 25 มีนาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

หลักฐานในการสมัคร Online  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

  1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

  1. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
  2. การชำระค่าสมัคร :เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Onlineเข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

การกรอกใบสมัคร   ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร

 หมายเหตุ        Ø   สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

                     Ø   สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

                     Ø   ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

                     Ø บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail 

                     Ø   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✔  ช่อง Request special accommodation  และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 357 1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here