ตรวจผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) รอบเดือนธันวาคม 2563 ผ่านทาง online

0
16169

ท่านสามารถตรวจผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) รอบเดือนธันวาคม 2563

ผ่านทาง online ได้ที่ https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 (8.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ) ถึง 31 มีนาคม 2564 (15.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ)

โดยใส่ข้อมูล ดังต่อไปนี้

  1. หมายเลขประจำตัวผู้สอบ
  2. รหัสผ่านที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร

Examinees in Thailand can check online results from January 25, 2021 (08.00 AM Bangkok Time) –

March 31, 2021 (03.00 PM Bangkok Time) at https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/ by entering

1) Examinee registration number  

2) password (written on the application form)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here