ประกาศการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

0
62993

1. การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด รายละเอียดการสมัคร

วิธีการสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

How to Apply JLPT

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันที่สอบและสถานที่สอบ
อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562   **สถานที่สอบจะประกาศในภายหลัง**
รอบสอบ
ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

วิธีการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทางไปรษณีย์  
3. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์  (ทางออก 4 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5

ขายใบสมัครตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562  (19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนปิด)
ยื่นใบสมัครตั้งแต่     8  มีนาคม –  1  เมษายน  2562   
วันเวลาทำการ         จันทร์ – ศุกร์      เวลา    09.00-18.00 น.
                           เสาร์  – อาทิตย์  เวลา    09.00-16.00 น.              

2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร MRT สามย่าน (ทางออก 2) ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 160 5073-4, มือถือ 081 855 7303

ขายใบสมัครตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม  2562  (19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนปิด)
ยื่นใบสมัครตั้งแต่     8  มีนาคม   –  22 มีนาคม  2562
วันเวลาทำการ         จันทร์ – ศุกร์      เวลา    10.00-18.00 น.
                           เสาร์  – อาทิตย์  เวลา    10.00-17.00 น.                                             

3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์(สาขาปิ่นเกล้า) 7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A, ชั้น 11 ห้อง 1104
ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02 884 9107-8

ขายใบสมัครตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม  2562  (19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนปิด)
ยื่นใบสมัครตั้งแต่     8  มีนาคม   –  22 มีนาคม  2562
วันเวลาทำการ         จันทร์ – ศุกร์      เวลา    10.00-18.00 น.
                           เสาร์  – อาทิตย์  เวลา    09.00-16.00 น.                                          

  หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย                    

 


2. สมัครทางไปรษณีย์ 

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 
ยื่นใบสมัครตั้งแต่     วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ   22 มีนาคม  2562  (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 22 มีนาคม  2562 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร

วิธีการสั่งซื้อ        ** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
ฝากเงินเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ”

1. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  401-488860-6                                               
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  620-2-02633-6  

ส่งสำเนาใบนำฝาก  พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ  ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน  โดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง

 1. ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ   Fax: 02 357 1246  หรือ              
 2. ส่งรายละเอียดทาง   E-mail: admin@ojsat.or.th     หรือ
 3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง :  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ   – 408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั้น 16 ห้อง  408/65  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 02 357 1241 – 5   ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด  **      

 เอกสารการสมัคร
 1)  ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น)  
                          2. คู่มือการสมัคร  
                          3. ตารางสอบ   
                          4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ

2)   เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษลงในใบสมัคร (ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
  *** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่มกรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน*** 

เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  ( รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย
 1. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง  ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์  

              ** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  –  408 อาคารพหลโยธินเพลส   ชั้น 16  ห้อง 408/65     ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
  (** ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **)  ถ้าไม่ได้รับ  กรุณาติดต่อกลับมาที่   โทร 02 357 1241-5
 หมายเหตุ    Ø สมัครสอบที่จังหวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
                Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
                Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 357 1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


3. สมัครทางOnline 

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online  ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 22 มีนาคม  2562  (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

 หลักฐานในการสมัคร Online  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

 1. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
 1. การชำระค่าสมัคร :เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

   
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

การกรอกใบสมัคร   ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร

 หมายเหตุ        Ø   สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

                     Ø   สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

                     Ø   ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

                     Ø   บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail 

                        Ø   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✔  ช่อง Request special accommodation  และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 357 1241-5  เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

2.
การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่เชียงใหม่

ดาวน์โหลด รายละเอียดการสมัคร

วิธีการสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

How to Apply JLPT

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันที่สอบและสถานที่สอบ
อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบสอบ
ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

วิธีการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทางไปรษณีย์  
3. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถ.สามล้าน ต. พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร (053) 272-331, 080-491-1298

ขายและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562 
วันเวลาทำการ         จันทร์ – ศุกร์      เวลา    10.00-19.00 น.
                           เสาร์  – อาทิตย์  เวลา    09.00-16.00 น.              

  หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย                    

หมายเหตุ 
สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


2. สมัครทางไปรษณีย์ 

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 
ยื่นใบสมัครตั้งแต่     วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ   22 มีนาคม  2562  (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 22 มีนาคม  2562 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร

วิธีการสั่งซื้อ        ** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
ฝากเงินเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ”

1. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่บัญชี  6673010846

ส่งสำเนาใบนำฝาก  พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ  ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน  โดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง              

 1. ส่งรายละเอียดทาง   E-mail: ojsatn@hotmail.com    หรือ
 2. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง :  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
  3/3 ถ. สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

   

   

   

**  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ (053) 272-331 หรือ 080-491-1298   ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด  **      

 เอกสารการสมัคร
 1)  ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น)  
                          2. คู่มือการสมัคร  
                          3. ตารางสอบ   
                          4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ

2)   เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษลงในใบสมัคร (ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
  *** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่มกรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน*** 

เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  ( รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย
 1. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง  ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์  

              ** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 3/3 ถ. สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  (** ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 2 สัปดาห์ **)  ถ้าไม่ได้รับ  กรุณาติดต่อกลับมาที่   โทร (053) 272-331หรือ 080-491-1298
 หมายเหตุ    Ø สมัครสอบที่จังหวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
                Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
                Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร (053) 272-331หรือ 080-491-1298 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


3. สมัครทางOnline 

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online  ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 22 มีนาคม  2562  (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

 หลักฐานในการสมัคร Online  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

 1. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
 1. การชำระค่าสมัคร :เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

   
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

การกรอกใบสมัคร   ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร

 หมายเหตุ        Ø   สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

                     Ø   สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

                     Ø   ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

                     Ø   บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail 

                        Ø   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✔  ช่อง Request special accommodation  และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. (053) 272-331 หรือ 080-491-1298 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here