[ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับJLPT ครั้งที่2/2020 กรุงเทพ] [Announcement JLPT Rooms 2/2020 Bangkok]

0
48061

[ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับJLPT ครั้งที่2/2020] [Announcement JLPT Rooms 2/2020]

  • กรุณาตรวจเลขที่สอบ และอาคารสอบ ให้ชัดเจนก่อนวันสอบ ว่าท่านต้องสอบที่อาคารสอบใด
  • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประชาชน ดินสอ 2B และ ยางลบ ให้พร้อม
  • โปรดศึกษาเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทาง

  • Please check test room by examination ID before test day.
  • Please bring prepare the identification card, test voucher, pencil (2B) and rubber for the test.
  • Please plan your route and spare time to avoid unpredictable traffics situation.

วันเวลาสอบ  Test date 

ตารางสอบJLPT

JLPT Test Schedule

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563

สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

Test Date: Sunday 6 December 2020

Test Venue: Kasetsart University Bang Khen Campus

ตรวจสอบตารางห้องสอบ check the test rooms

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here