การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

0
60701
Back

1. การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สาขากรุงเทพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพ
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลา

  สถานที่สอบ

 • จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  วันสอบ

 • อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
  การสอบ

 • ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
 • ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย
  ค่าสมัครสอบ

 • ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
 • ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท
วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง  online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้

1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์(สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้าBTS อารีย์ทางออก4
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5
ขายใบสมัคร ตั้งแต่  6  สิงหาคม – 3 กันยายน  2561   (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2561) 
ยื่นใบสมัคร   ตั้งแต่  16  สิงหาคม – 3 กันยายน  2561 
วันเวลาทำการ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์   เวลา  09.00-16.00 น.

2.โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร MRT สามย่าน (ทางออก no.2)
ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซ่า) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-160 5073-4, มือถือ 081 855 7303
ขายใบสมัคร ตั้งแต่  6  สิงหาคม – 24 สิงหาคม  2561  (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2561) 
ยื่นใบสมัคร   ตั้งแต่  16  สิงหาคม – 24 สิงหาคม  2561
วันเวลาทำการ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์   เวลา 10.00-17.00 น.

3.โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A
ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02 884 9107-8
ขายใบสมัคร ตั้งแต่  6  สิงหาคม – 24 สิงหาคม  2561  (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2561) 
ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่  16  สิงหาคม – 24 สิงหาคม  2561
วันเวลาทำการ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 9.00-16.00 น.

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2.ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy) (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

หมายเหตุ
Ø สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กำหนด วันเวลาการขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ดังนี้
ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561  
ยื่นใบสมัคร  วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 24 สิงหาคม 2561 (ถือตราประทับวันที่ส่ง จากไปรษณีย์ต้นทาง)
                 ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร

ค่าสมัครสอบ  ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท
วิธีการสั่งซื้อ:
  ฝากเงินเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”

 • 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-488860-6
 • 2.ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 620-2-02633-6
** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
  ส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน โดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง คือ

 • 1. ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ Fax: 02-357-1246 หรือ
  2. ส่งรายละเอียดทาง E-mail: admin@ojsat.or.th หรือ
  3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ – 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น16 ห้อง408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

** ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 02-357-1241 – 5 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด **

เอกสารการสมัคร

1) ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น) 2. คู่มือการสมัคร 3. ตารางสอบ 4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
ลงในใบสมัคร (ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
*** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน***

เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2.ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
( รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย
4.ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์

** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ – 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16
ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(** ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **) ถ้าไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่ โทร 02-357-1241 – 5

หมายเหตุ Ø สมัครสอบที่จังหวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 357 1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


3.กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online)
กำหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 6 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 24 สิงหาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)
หลักฐานในการสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน
(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)
Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb
3. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร JLPT online ในระบบก่อนสมัคร)
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com
ในการกรอกใบสมัคร ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร)

4. การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตาม
ระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชาระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น
App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

หมายเหตุ
Ø สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
Ø ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ
Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด ✓ ช่อง Request special accommodation
และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-357-1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


Back