ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2562 (กรุงเทพ)

0
147988

ประกาศตารางสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 (กรุงเทพ)

 

แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ของอาคารพินิตประชานาถ
จากห้องสอบ 705 เป็นห้องสอบ 505 ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบห้องสอบอีกครั้งค่ะ 

 • สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 (กรุงเทพ)
 • กรุณาตรวจเลขที่สอบ และอาคารสอบ ให้ชัดเจนก่อนวันสอบ ว่าท่านต้องสอบที่อาคารสอบใด เนื่องจากแต่ละอาคารสอบจะอยู่ห่างกัน
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประชาชน ดินสอ2B ยางลบ ให้พร้อม
 • เนื่องจากจำนวนผู้สอบมีจำนวนมากกว่า 10,000 คน กรุณาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว
ตารางเวลาสอบ

หรือ

ตรวจสอบตาราห้องสอบสอบ (กรุงเทพ) 

หมายเหตุ รอบเช้าเข้าห้องสอบเวลา 8.40 น. รอบบ่ายเข้าห้องสอบเวลา 13.10 น.
  • N1
 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
  • N2
 • สอบอาคารพินิตประชานาถ
 • สอบอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
 • สอบอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
  • N3
 • สอบอาคารมหิตลาธิเบศร
  • N4
 • สอบอาคารเฉลิมราช
 • สอบอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
 • สอบอาคารพินิตประชานาถ
  • N5
 • สอบอาคารมหิตลาธิเบศร
 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบแผนที่สอบสำหรับแต่ล่ะตึก

แผนที่อาคารมหิตลาธิเบศร

แผนที่อาคารพินิตประชานาถ

แผนที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
</4>

แผนที่อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

แผนที่อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

Bottom as