ประกาศตารางห้องสอบวัดระดับญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 (กรุงเทพ)

0
89036

ประกาศตารางสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561(กรุงเทพ)

 
 • สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 (กรุงเทพ)
 • กรุณาตรวจเลขที่สอบ และอาคารสอบ ให้ชัดเจนก่อนวันสอบ ว่าท่านต้องสอบที่อาคารสอบใด เนื่องจากแต่ละอาคารสอบจะอยู่ห่างกัน
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประชาชน ดินสอ2B ยางลบ ให้พร้อม
 • เนื่องจากจำนวนผู้สอบมีจำนวนมากกว่า 10,000 คน กรุณาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว
ตารางเวลาสอบ

หรือ

ตรวจสอบตาราห้องสอบสอบ (กรุงเทพ) 

หมายเหตุ รอบเช้าเข้าห้องสอบเวลา 8.40 น. รอบบ่ายเข้าห้องสอบเวลา 13.10 น.
  N1

 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
  N2

 • สอบอาคารพินิตประชานาถ
 • สอบอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
 • สอบอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
  N3

 • สอบอาคารมหิตลาธิเบศร
  N4

 • สอบอาคารเฉลิมราชสอบอาคารพินิตประชานาถ
 • สอบอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
 • สอบอาคารพินิตประชานาถ
  N5

 • สอบอาคารมหิตลาธิเบศร
 • สอบอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบแผนที่สอบสำหรับแต่ล่ะตึก

แผนที่อาคารมหิตลาธิเบศร

 

แผนที่อาคารพินิตประชานาถ

 

แผนที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
</4>

 

แผนที่อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 

แผนที่อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

Bottom as