ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562

0
6398

mext

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) สำหรับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่2-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1ปีการศึกษา
(กำหนดเปิดรับสมัคร 21-22 มกราคม 2562)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training College Students) สำหรับครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35ปี และมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า 5ปี เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ โทร. 02-281-0565, 02-281-5648 ต่อ 113

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here