โครงการ NIHONGO Partners

0
184

โครงการ NIHONGO Partners

อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ อาจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหารด้านบริการวิชาการ และ ดร. มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการสมาคมฯ ไปร่วมงานพิธีเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ”NIHONGO Partners” รุ่นที่6 จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
โครงการ NIHONGO Partners นี้เป็นโครงการที่คัดเลือกอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นทุกวัยมาช่วยสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อให้นักเรียนไทยมีโอกาสเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here