ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ
(ทุน Monbusho)
Tokyo University of Agriculture and Technology
(Bio Production Science)
น.ส.ชาลิสา ชินตระการ
ทุน มหาวิทยาลัย
Ritsumeikan Asia Pacific University
(Culture, Society and Media Program)
นายกาญจน์ จิตตประมวลบุญ
(ทุน Monbusho)
Toyo Institute of Art and Design
(Illustration)
น.ส.สุพิชญา บุญวิสุทธิ์

Jichi Medical University
(Medicine)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here