แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2560

0
412

น.ส.สริษา อุตระ
(ทุนส่วนตัว)
College of Business and Communication, Kawasaki
(Japanese)
ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร
(ทุน Monbusho)
Keio University
(Doctoral Program of Graduate School of Economics)
น.ส.วันเรารวี ธนกัญญา
(ทุน Monbusho)
National Graduate Institute for Policy Studies
นายวัชรินทร์ ชินวรวัฒนา
(ทุน Japan-IMF Scholarship Program for Asia)
Keio University
National Graduate Institute for Policy Studies
(Macroeconomic Policy)
น.ส.พิชชากร โต๊ะพาน
(ทุน Jasso)
Hiroshima University
(Faculty of Education)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here