น.ส.ทองสุก ตัณประเสริฐสุภา
(ทุน Monbusho)
Kyushu Institute of Design
(Audio and Visual Communication Studies)
นายไพโรจน์ เมืองมนประเสริฐ
(ทุน Monbusho)
Tokyo Gakugei University
(Japanese Education)
นางอุษณีญา อุรุพงศา
(ทุน Monbusho)
Kinki University
(Dermatology)
พตอ.นพ.จุมพฏ อุรุพงศา
(ทุนส่วนตัว)
Kinki University
(Plastic and Reconstructive Surgery)
นางอุษณีญา อุรุพงศา
(ทุน ก.พ.)
Aichi Prefectural University of Fine Arts & Music
(ออกแบบอุตสาหกรรม)
ดร.รัชนี ฮาโตะ
(ทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)
Nippon Institute of Technology 
(Mechanical Engineering)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here