31.8 C
Bangkok
Wednesday, October 16, 2019
Home Tags รับสมัคร

Tag: รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...
Sidebar ads