26.9 C
Bangkok
Saturday, August 13, 2022
<
Home Tags โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

Tag: โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ประกาศผลการคัดเลือกทุน NANZAN

0
ประกาศผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)  เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ...

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

0
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

การแข่งขันประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

0
อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ได้ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ให้การสนับสนุนรางวัลในการจัดกิจกรรม  จัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
Sidebar ads