ขอแสดงความยินดี

0
123

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม) ในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2564

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here