ขอแสดงความยินดี

0
160

ขอแสดงความยินดีกับดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการท่องเที่ยว ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here