งานสัมมนาพนักงานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

0
222

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย  

คุณศุภชัย โตพิบูล  อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กีฬา และสันทนาการ   ได้จัดงานสัมมนาพนักงานสมาคมฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการด้วยการทำงานเป็นทีม “OJSAT Team Building Working Together”   ที่ CENTRE POINT HOTEL PATTAYA จังหวัดชลบุรี

ในงานสัมมนาฯ ได้เชิญวิทยากร โค้ชชาติชาย จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทีม LiTD & OyesTeam มานำเสนอความรู้การพัฒนาทีมด้านต่างๆ และมีกิจกรรมให้ร่วมแข่งขันเล่นเกม เน้นความสนุกสนานสามัคคีในองค์กร

Bottom as