สัมมนาอาจารย์ สนญ. ประจำปี 2019

0
610

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสัมมนาอาจารย์โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ขึ้นที่ห้องจามจุรีบอลรูม A  โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส

เริ่มจาก อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน    ในงานสัมมนาฯ อาจารย์ Keiji OTAKE หัวหน้าฝ่ายวิชาการ OJSAT นำเสนอการสอนหนังสือแบบเรียน “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” และอาจารย์ Satoshi SEKIYAMA และ อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์  อาจารย์จาก JAPAN FOUNDATION นำเสนอ “การจัดทำคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Minato (คอร์สเรียนด้วยตนเอง) เพื่อผู้เรียนชาวไทย”  และอาจารย์จงกล คงคารัตน์ อาจารย์พิเศษจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำเสนอ “สาธิตวิธีการสอนคอร์สออนไลน์โดยใช้หนังสือแบบเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ และ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น”

บรรยากาศภาพกิจกรรม
https://photos.app.goo.gl/yxV1zVSJcMde6wdz8

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here