กิจกรรมการเขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กัน

0
460

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหารด้านสื่อสารองค์กรและสาราณียกร

เปิดสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น “การเขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กัน” โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และบุคคลที่สนใจ เข้าอบรมจำนวน 9 ท่าน

ทุกท่านเรียนกันอย่างสนุกสนานและได้ความรู้พร้อมผลงานกลับไปด้วย ที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1wodgtaibbfwnzESJCzPq7qZjfL1Ee2SW

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here