ประกาศตำแหน่งงานของผู้คุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565 (เข้าปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565)

0
1539

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้คุมสอบดังมีรายละเอียดดังนี้  

วันปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 

  1. ปฐมนิเทศด้วยตนเองทางออนไลน์(zoom)
    • เริ่มเข้าระบบออนไลน์ เวลา 13.10 – 13.30 น.
    • ฟังการปฐมนิเทศ เวลา 13.30 – 16.00 น.
  2. แจ้ง Zoom Meeting ID และ Passcode ทางอีเมล วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
  3. โปรดกรอกแบบตอบรับด้านล่างละส่งไปที่อีเมล kanoknaphat@ojsat.or.th วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here