ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

0
316

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับรางวัล 

“THE WINNER OF AJINOMOTO-FoSTAT AWARD FOR
OUTSTANDING FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY RESEARCHER  2019 “

ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here