ปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์โรงเรียน ขอภัยในความไม่สะดวก


Due to the system maintenance, school website. Apologies for any inconvenience.