Friday, June 2, 2023
<

News

JLPT

รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566

รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566 หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ / หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการคุมสอบวัดระดับ เดือนกรกฎาคม 2566 โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม)  (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)   วันคุมสอบ           วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566...

Newsletter

Education