31.7 C
Bangkok
Wednesday, May 22, 2019
Home News

News

ผู้บริหาร THE JAPAN THAILAND ASSOCIATION เยี่ยมชมโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหารฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Kozo HASEKAWA เลขาธิการ THE JAPAN THAILAND ASSOCIATION เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  สาขาพหลโยธิน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับ JLPT รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบ ฯ รายละเอียดดังนี้สถานที่วันคุมสอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่  8 พฤษภาคม 2562   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : ใน www.ojsat.or.th ในวันพฤหัสบดีที่  30 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศฯ :...

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112)

ชมรมข้าราชการกลาโหมและฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 09.00 น.       ออกจากกรุงเทพมหานคร เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์10.00 น.        ไหว้พระสมุทรเจดีย์ ที่วัดพระสมุทรเจดีย์...

“แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล”

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในชนบท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สถานที่ BLU-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 %...

แนะนำสมาชิกใหม่

แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562

น.ส.วรมน จันทปุณณานนท์(ทุน JASSO)chiba University(Collage of Liberal Arts And Sciences) นายชัยภัทร คำวัง(ทุน JASSO)Faculty of Humanities and Social Sciences(Japanese Education) นายอำพัน เหล่าสุนทรา(ทุน Monbusho)Tokyo Institute of...

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น