26 C
Bangkok, TH
Sunday, December 16, 2018
Home News

News

การสอบ EJU ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ได้ดำเนินการจัดสอบ EJU ประจำปี 2561  ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ พหลโยธิน มีผู้สมัครสอบในครั้งนี้ประมาณ 120 คน

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา อุบลราชธานี, สุรินทร์ 3 คืน 4 วัน วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 (รถบัสแอร์ 2 ชั้น) 

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง)   หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ...

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบฯ รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบ ฯ รายละเอียดดังนี้ คุมสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ใน www.ojsat.or.th ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ปฐมนิเทศฯ วันเสาร์ที่ 10...

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561

กำหนดการ งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561

กิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดศรีวนาราม

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีวนาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) *** ทางสมาคมฯ เตรียมรถรับส่งไว้บริการ *** โดยรถจะออกจากบริเวณหน้าสำนักงานรฟม. ถ.พระราม 9 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561...

ทัวร์ FUKUOKA 6คืน 7วัน สมัครด่วน!! 02-357-1241-5 ต่อ14

FUKUOKA 6 คืน 7วัน ___ DESCRIPSION วันที่ เวลา รายละเอียด 11 พ.ย. 2018 20.30 P.M. เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น4  โซนD เคาเตอร์D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 12 พ.ย. 2018 01.00 A.M. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบิน TG : 648 08.00 A.M. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ แวะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตกเย็น เข้าที่พัก โรงแรม ยาทาโร่...

แนะนำสมาชิกใหม่

แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือน สิงหาคม2561

  ดร.ธีรเดช ราชรักษ์ (ทุน Jaist-Nected-Siit) Japan Advanced Institute of Science and Technology (Information Science)
ADS

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น