27.5 C
Bangkok
Wednesday, March 20, 2019
Home News

News

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112)

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน อุปนายกฝ่ายวิชาการ และชมรมข้าราชการกลาโหม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในงานอาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคุณหมอประเสริฐ  สัมปุณณะโชติ...

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112)

ชมรมข้าราชการกลาโหมและฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 09.00 น.       ออกจากกรุงเทพมหานคร เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์10.00 น.        ไหว้พระสมุทรเจดีย์ ที่วัดพระสมุทรเจดีย์...

“แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล”

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในชนบท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สถานที่ BLU-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 %...

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2019

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ดาวน์โหลด วิธีการกรอก และ รายละเอียดระบบจองทุน ดาวน์โหลดเงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 ) (สอบวันอาทิตย์ที่  16  มิถุนายน 2562) วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้ กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439...
mext

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562 ดังนี้ 1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) สำหรับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่2-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1ปีการศึกษา (กำหนดเปิดรับสมัคร 21-22 มกราคม 2562) ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training College...

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา อุบลราชธานี, สุรินทร์ 3 คืน 4 วัน วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 (รถบัสแอร์ 2 ชั้น) 

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ...

แนะนำสมาชิกใหม่

แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว(ทุน Monbusho)University of The Ryukyus(Humanities and Sociology) น.ส.ศรัณยา พีระเกียรติขจร( ทุน Monbusho )Osaka University(Engineering) น.ส.วีณา เลิศบรรจงงาม(Hiroshima University)(Japanese Linguistics)

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น