33 C
Bangkok
Tuesday, February 19, 2019
Home News

News

งานสัมมนาพนักงานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย   คุณศุภชัย โตพิบูล  อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กีฬา และสันทนาการ   ได้จัดงานสัมมนาพนักงานสมาคมฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการด้วยการทำงานเป็นทีม “OJSAT Team Building Working Together”   ที่...

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112)

ชมรมข้าราชการกลาโหมและฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 09.00 น.       ออกจากกรุงเทพมหานคร เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์10.00 น.        ไหว้พระสมุทรเจดีย์ ที่วัดพระสมุทรเจดีย์...

“แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล”

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในชนบท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สถานที่ BLU-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 %...

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2019

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ดาวน์โหลด วิธีการกรอก และ รายละเอียดระบบจองทุน ดาวน์โหลดเงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 ) (สอบวันอาทิตย์ที่  16  มิถุนายน 2562) วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้ กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439...
mext

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562 ดังนี้ 1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) สำหรับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่2-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1ปีการศึกษา (กำหนดเปิดรับสมัคร 21-22 มกราคม 2562) ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training College...

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา อุบลราชธานี, สุรินทร์ 3 คืน 4 วัน วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 (รถบัสแอร์ 2 ชั้น) 

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ...

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบฯ รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบ ฯ รายละเอียดดังนี้ คุมสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ใน www.ojsat.or.th ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ปฐมนิเทศฯ วันเสาร์ที่ 10...

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561

กำหนดการ งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561

กิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดศรีวนาราม

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีวนาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) *** ทางสมาคมฯ เตรียมรถรับส่งไว้บริการ *** โดยรถจะออกจากบริเวณหน้าสำนักงานรฟม. ถ.พระราม 9 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561...

แนะนำสมาชิกใหม่

แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือน สิงหาคม2561

  ดร.ธีรเดช ราชรักษ์ (ทุน Jaist-Nected-Siit) Japan Advanced Institute of Science and Technology (Information Science)
ADS

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น