Tuesday, April 23, 2024
<

News

สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “โพธิ์วิจิตร”

สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “โพธิ์วิจิตร”ที่ต้องสูญเสีย ผศ.ดร.หมั่น โพธิ์วิจิตร กำหนดรดน้ำ สวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯโดย ส.น.ญ. เป็นเจ้าภาพ...

JLPT

Newsletter

Education