สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สำนักงานภาคเหนือ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานพิธีเปิดป้าย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ อย่างเป็นทางการ  ณ สำนักงาน ส.น.ญ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 และประชุมคณะกรรมการบริหารนอกสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการของสาขาภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดป้าย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น