ชมรมต่าง ๆ

 

 

ลำดับ ชื่อชมรม ประธาน English ที่อยู่
1 ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ คุณรังสรรค์ Kyoto Alumni association 2328/1844 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ 2 รามคำแหง 52/2 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02-763-2600 ต่อ 2765, H.02-538-8710, 081-946-1312
2 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตไกแห่งประเทศไทย รศ.ประทีป บัญญัตินพรัตน์ Tokai University Alumni of Thailand 18/1 อาคาร FICO Place ห้อง 301 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เชตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 20-661-6171
3 ชมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ. เรณู อุบล The Japan Alumni Association of Medicine, Science and Technology
4 ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ (ประเทศไทย) คุณอภิชย์ รักไพฑูรย์ Thai Kokusai Gakuyukai Dosokai 295/173 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงษ์วาน
ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
5 ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น คุณพรชัย ยงวัฒนจุนทร Japanese Government Scholarship Alumni [email protected]
081-658-4722
6 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคินกิ คุณพิชัย เอาฬาร Kinki Gakuyukai Dosokai บริษัท อี แอล จี (ไทยแลนด์) จำกัด 80/14 ซ.เอกมัย 22 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 089-787-0123, 02-711-6088
7 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตเกียว MS.Aphisorn Suwannasuk The University of Tokyo Alumni (Thailand)
8 ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น คุณวิรัช บรรจงรักษ์ Old Japan Student Guide Club 39 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 สุทธิสาร สามเสนนอก ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
Tel. 081-915-0403
9 ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ Old Japan Student’Club Northeast,Thailand คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
Tel. 043-343-454
10 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล ไทย-ญี่ปุ่น ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ Thai-Japan Alumni Society of Nurse วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 089-495-2459, 089-175-6902
11 ชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) Thai Government Scholarship Alumni
12 ชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น อ.บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ Japanese Language Interpreter and Translator Society in Thailand (JITT) [email protected]
081-658-4722
13 ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในส่วนข้าราชการกลาโหม พล.ต.ร.สัมพันธ์ สุนทรครุธ Old Japan Student of Royal Thai Armed forces [email protected]
Contact ร.ท.โสรัจ ลดเลี้ยว
14 ชมรมเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยและพัฒนา
15 ชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ Thai Kuramae Kai / Tokyo Tech Alumni Association (Thailand Chapter)
TAIST-Tokyo Tech Office P-205, 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลอง 1 คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120