26.9 C
Bangkok
Saturday, August 13, 2022
<
Home Tags ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

Tag: ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561

0
ประกาศ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์       (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)     เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ....

ประกาศรับสมัครทุน Monbukagakusho : MEXT 2562

0
         กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2.ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 3.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมในสถาบันKOSEN 4.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized...
Sidebar ads