24 C
Bangkok
Monday, October 18, 2021
<
Home Tags ภาษาญี่ปุ่น

Tag: ภาษาญี่ปุ่น

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

0
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...
Sidebar ads