26.8 C
Bangkok
Wednesday, October 16, 2019
Home Tags สมาคมศิกย์เก่า

Tag: สมาคมศิกย์เก่า

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งจัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในงานนี้ อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ไปร่วมจัดดอกไม้ประดับงาน และมีการบรรยายเรื่อง “การคืนชีวิตให้คลองแม่ข่า” โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธนียา เจติยา กรรมการบริหารสมาคมฯ...

การแข่งขันประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ได้ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ให้การสนับสนุนรางวัลในการจัดกิจกรรม  จัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
Sidebar ads